Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Sklad

Sklad

Slúži na vedenie skladového hospodárstva firmy
Predajná cena 200,00 €
Opýtajte sa na tento produkt

Slúži na vedenie skladového hospodárstva firmy, pridaním fiskálnej tlačiarne je možný predaj zo skladu aj v hotovosti. Program umožňuje pripojiť aj registračné pokladnice pre spracovanie údajov o predaji tovaru a resp. pre naprogramovanie pamätí pokladní. Podporuje aj externé vstupno-výstupné zariadenia uľahčujúce zadávanie údajov (skenery) alebo zobrazovanie informácií o predaji (displeje).

základná verzia umožňuje:

 • evidenciu tovaru a služieb
 • príjem, hotovostný a fakturačný predaj, spotrebu, prevod medzi "podskladmi"
 • širokú podporu predvolených zliav a pevných cien
 • delenie odberateľov podľa obratu s možnosťou zadelenia do tabuľky zliav
 • podporu linkového skladu, evidenciu ekvivalentov
 • viesť "podsklady" - ľubovoľné množstvo, z ktorých každý pracuje spôsobom FIFO
 • evidenciu zákazníckych kariet, definíciu pravidiel pre získavanie a čerpanie "bodov"
 • používanie prídavných zariadení pre prácu s aplikáciou - čítačky čiarového kódu (skenery), dátové terminály CIPHER LAB, externé displeje (pre hotovostný predaj), elektronické váhy, elektronické prihlasovacie zariadenia (prihlasovanie kartou)

rozširujúce moduly skladu:

 • fiskálne tlačiarne a registračné pokladne - umožňuje tlač daňových dokladov pre hotovostný predaj, ovládanie fiskálnych tlačiarní a registračných pokladní, zrýchlený predaj cez dotykovú obrazovku
  • podporované fiskálne tlačiarne - PegasFM, FT4000, EFox, Elcom-500 FP, fiskálne pokladnice Euro (všetky s certifikátmi podľa 289/2008 Z.z.)
  • podporované registračné pokladne - Euro (výrobca ELCOM), Datecs, PegasPOS, QUORION
  • zjednodušený predaj (aj pre dotykové obrazovky) - rýchle vytváranie dokladov, vybrané funkcie pre ovládanie fiskálnej tlačiarne
 • objednávky, zálohy, evidencia úhrad faktúr - umožňuje evidenciu vystavených a prijatých objednávok, vyvtváranie zálohových faktúr z prijatých objednávok, cenových ponúk, evidenciu prijatých záloh, evidenciu vystavených a došlých faktúr (saldokonto) a ich úhrad
 • kalkulácie, otvorené účty
  • "reštauračné" kalkulácie - automatické vytvorenie výrobného príkazu a jeho spustenie pre odpočet surovín zo skladu
  • "výrobné" kalkulácie pre opakovanú výrobu - výdaj surovín zo skladu a následne príjem výrobkov
  • otvorené účty - umožňuje predaj pre reštauráciu, rozdeľovanie a spájanie účtov, zjednodušený predaj (aj pre dotykové obrazovky) v reštauračnom režime
  • prídavné zariadenia - "reštauračné" tlačiarne
 • sériové čísla, opravy, požičovňa
  • sériové čísla - evidencia konkrétnych kusov tovaru podľa zadaného identifikátora (sériového čísla)
  • opravy - evidencia opráv a reklamácií, použitie materiálu na opravu a následné vyúčtovanie
  • požičovňa - samostatná evidencia tovaru na požičanie, evidencia pôžičiek a ich vyúčtovanie
 • zákazková výroba - evidencia jednorazových zákaziek podľa jednotlivých fáz (cenový návrh, projekt, realizácia) s vyhodnotením rentability, evidencia odpracovaných hodín pracovníkov
 • hotel - evidencia izieb, zoznamu hostí a hotelových služieb, rezervácia izieb a doplnkových služieb, vedenie hotelových účtov
 • terminál
  • prehľad cenníka a adresára firiem (kontaktné údaje, stav saldokonta)
  • vytváranie a odosielanie príjemiek, výdajok, inventúr a objednávok cez zariadenie s operačným systémom Android
  • spolupráca so skenerom, podpora váženého tovaru
  • online/offline režim práce