Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

e-Kasa - časté otázky

eKASA logo

ponuka FT  ponuka ECR

Prečo a odkedy musím mať pokladnicu pripojiteľnú na e-kasu?
Dôvodom je zmena zákona o registračných pokladniciach, ktorá vznikla na podnet Finančnej správy. Zmena súvisí s projektom on-line napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy – e-kasa.
Doteraz mali podnikatelia možnosť dobrovoľne.sa rozhodnúť pre napojenie sa na systém finančnej správy - používaním Virtuálnej registračnej pokladnice. Už to však bude pre všetkých povinné.
Podnikatelia sa k systému e-kasa celoplošne pripoja k 1. júlu 2019, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1. apríla 2019 do 30. júna  2019.

Miešajú sa mi pojmy e-kasa klient, on-line registračná pokladnica, e-kasa, virtuálna registračná pokladnica. Vysvetlíte mi to?
Áno.
Začnime tým čo sa u vás určite nebude nachádzať. A tým je e-kasa. Je to systém, ktorý sa nachádza na Finančnej správe. V tomto systéme sa budú ukladať dáta, ktoré sa tam dostanú cez internet zo všetkých pokladníc všetkých podnikateľov na Slovensku.
E-kasa klient - je to označenie, ktoré zahŕňa dva odlišné typy zariadení: On-line registračnú pokladnicu a Virtuálnu registračnú pokladnicu.
Virtuálna registračná pokladnica  je aplikácia, ktorú poskytuje Finančná správa; použiteľnosť a vlastnosti aplikácie má vo svojej moci Finančná správa, údaje o predaji realizovanom podnikateľom, ktorý ju používa sa už dnes ukladajú do systému Finančnej správy SR.
On-line registračná pokladnica je všetko ostatné, čo bude pripojené do e-kasa.

Je moja pokladnica, ktorú dnes používam, pripojiteľná na e-kasa?
Nie, nie je.
Žiadna z dnes používaných elektronických registračných pokladníc, či fiskálnych tlačiarní nespĺňa nové požiadavky. Niektoré bude možné upraviť, niektoré sa musia vymeniť za nové.

Ako zistím, či je možné moju pokladnicu upraviť?
Ak vlastníte fiskálnu tlačiareň (s termotlačiarňou) Pegas-06 alebo Pegassino, je možné ju upraviť na ON-Line fiskálnu tlačiareň, aby bola kompatibilná so systémom eKasa.
Pokladnice DATECS, v prevedení v ktorom boli dodané a sú dnes používané, nie je možné technicky prestavať na ON-LINE registračné pokladnice tak, aby boli schopné splniť technické požiadavky novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici, ktorá bola schvélená 4. decembra 2018 v Národnej rade SR.

Mám ihličkovú fiskálnu tlačiareň. Bude použiteľná?
Nie.
Po novom na dokladoch z pokladnice musí byť vytlačený čitateľný QR kód. Ihličkové tlačiarne nedokážu vytlačiť čitateľný QR kód.
Akú tlačiareň kúpiť namiesto ihličkovej – pred kúpou sa poraďte so svojim dodávateľom pokladnice pripojiteľnej na e-kasa.

Už viem, že potrebujem novú pokladnicu. Ako mám postupovať?
Poradíme vám.
Obráťte sa na nás. Zistíme vaše potreby, navrhneme vám riešenie, vysvetlíme vám ďalší postup. Kontakt nájdete v sekcii KONTAKTY.

Potrebujem ešte niečo okrem pokladnice pripojiteľnej na e-kasa?
Áno.
Pripojenie na internet. Dáta z pokladnice sa odosielajú cez internet, takže pripojenie na internet je nevyhnutné. 

Akým spôsobom vymením starú pokladnicu za novú pripojiteľnú na e-kasa, na Daňovom úrade?
Pred výmenou nemusíte ísť na Daňový úrad. To čo budete k tejto zmene potrebovať si vyžiadate cez internet. Iným spôsobom to ani nebude možné, len cez internet.

Kúpim si novú pokladnicu. Musím volať technika  servisnej organizácie aby ukončil prevádzku pokladnice, či fiskálnej tlačiarne?
Áno.
Podnikateľ je povinný ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice oznámiť Daňovému úradu. Úkony vykonávané pri ukončení prevádzky pokladnice môže vykonať len servisná organizácia, končia zápisom ukončenia prevádzky do Knihy pokladnice. Zmenou je, že pribudol ďalší spôsob, ktorým môže podnikateľ oznámenie zrealizovať. 

Mám len jednu pokladnicu, takže si to môžem nechať na jún?
Nie.
Dodacie lehoty súčiastok potrebných na úpravu, či nových pokladníc, sú v niektorých prípadoch až 2 mesiace. To nie je všetko. Potom ešte musíte vystihnúť aby mal technik čas, keďže to treba namontovať, pripojiť na internet, odskúšať funkčnosť.
Začnite to riešiť už dnes.

Pribudnú mi nejaké nové povinnosti a zodpovednosti?
Áno.
Dnes má servisná organizácia množstvo zodpovedností a povinností. To sa však zmení.
Všetky zodpovednosti a povinnosti zákona bude mať podnikateľ. Nedodržanie ustanovení zákona je správny delikt a za správny delikt je sankcia.

Čo sú vlastne "dátové správy"?
Dátové správy sú "balíčky údajov z pokladnice", ktorá zasiela on-line pokladnica do systému e-kasa.
Rozsah a štruktúra je presne stanovená zákonom ako aj certifikačnými podmienkami, ktoré musí splniť každý výrobca. Na základe splnenia týchto podmienok je výrobcovi vydané rozhodnutie o certifikácii.

A čo sa stane keď mi vypadne internet? Čo sa stane s dátovými správami z mojej pokladnice ?
Dátové správy sa automaticky uložia vo vašej pokladnici, v pamäti nazývanej "chránené dátové úložisko".
Najneskôr do 48 hodín od okamihu uloženia však musia byť odoslané na portál finančnej správy, na e-kasu.
To zabezpečí automaticky on-line pokladnica, bez vášho zásahu - samozrejme len v prípade funkčného internetu.
Nedodržanie lehoty 48 hodín na doručenie dátovej správy podnikateľom je správnym deliktom. Za správny delikt je sankcia.

A dajú sa tie "dátové správy" aj inak zaslať do e-kasa? Poslať e-mailom, alebo to niekam uložiť?
Nie.
Žiadny iný spôsob neexistuje. Musí to zaslať vaša pokladnica. Zodpovedným za to je podnikateľ.


A čo keď v mieste kde pokladnicu používam nie je internetový signál?
Môžete požiadať o udelenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice.
Elektronicky.
Pokiaľ vám vydajú rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov, i tak sa na vás povinnosť zasielať údaje do e-kasa vzťahuje.
Povinnosť máte najneskôr do 30 dní od uloženia dátovej správy.


Dostanem k novej pokladnici pripojiteľnej k e-kasa certifikát?
Nie.
Je síce nutné, aby k on-line registračnej pokladnici, ktorú si kúpite, bolo výrobcovi vydané platné Rozhodnutie o certifikácii, avšak samotné Rozhodnutie o certifikácii potrebovať nebudete.


Ako zistím, či k pokladnici ktorú si kupujem bolo už vydané "Rozhodnutie o certifikácii"?
Zoznam vydaných Rozhodnutí o certifikácii bude Finančná správa priebežne zverejňovať na svojej web stránke www.financnasprava.sk v sekcii Podnikatelia a organizácie/Dane/eKasa/Podnikatelia.

Budem potrebovať novú Knihu pokladnice?
Nie.
Kniha pokladnice sa už k on-line registračným pokladniciam vôbec nebude používať. 


Kedy môžem Daňový úrad elektronicky požiadať o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klienta?
Žiadosť môžete podať už teraz, táto možnosť je dostupná od 15. marca 2019.

Musím podať žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klienta za každú pokladnicu osobitne?
Nie - pokiaľ je tá ďalšia pokladnica na rovnakom predajnom mieste. V rámci jedného predajného miesta (s rovnakou adresou predajného miesta) môžete pridávať v žiadosti ďalšie polia a tak si môžete pridávať ďalšie pokladnice.
Áno - za každé predajné miesto (s inou adresou predajného miesta) je potrebné vystaviť novú žiadosť. 


Akým spôsobom mi Daňový úrad doručí kód pokladnice e-kasa klienta?
Sprístupní vám ho v e-kasa zóne podnikateľa. Obdržíte tzv. inicializačný balíček, a to je pomenovanie pre identifikačné údaje podnikateľa a autentifikačné údaje on-line registračnej pokladnice.

Otváram novú prevádzku začiatkom apríla 2019. Musím už mať novú pokladnicu?
Nie.
Ak vám IČO bolo pridelené najneskôr 31.marca 2019, potom môžete v tejto novej prevádzke uviesť do prevádzky elektronickú registračnú pokladnicu ešte v "starom" prevedení, to znamená nepripojenú na e-kasa. 
Najneskôr 1.júla 2019 však musíte začať používať pokladnicu pripojenú na e-kasa.

Chcem požiadať o kód pokladnice e-kasa klienta k on-line pokladnici. Čo k tomu potrebujem?
SK NACE kód (5-miestna číslica) hlavného predmetu činnosti.
Presnú adresu predajného miesta (k adrese budete potrebovať nielen orientačné číslo alej aj popisné číslo).
Ak pri tomto úkone chcete zároveň oznámiť ukončenie prevádzky doposiaľ používanej elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne, tak potom aj presný dátum ukončenia prevádzky a DKP tohto zariadenia. Ku dňu, ktoré takto oznámite ste povinný zabezpečiť aby vám servisná organizácia vykonala ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a zápis do Knihy pokladnice.